Pro mládež od deseti let výše jsou lekce v pondělí od 17:30 do 18:30 hodin. Tato skupina pokračuje v práci započaté ve skupině 3, která má za sebou základy harmonie, rytmu, intonace a dalších složek. V této skupině pracujeme už náročnějším tempem a setkáváme se s prací pro pokročilé zpěváky. Mimo to zde diskutujeme o významech písní, o hodnotách ve společnosti. Prioritou tohoto kurzu je rozvoj muzikality a vtažení studentů do sebevyjádření se skrze zpěv.