Pro děti pětileté a starší je určena středa od 16:30 do 17:30h. V tomto kurzu navazujeme na předchozí roční průpravu, hrajeme si s rytmem, „ladíme“ uši, hrajeme hry a učíme se písničky.