Děkujeme nejenom Vám všem, že nám stále svěřujete Vaše děti. Děkujeme ale také Divadlu Kampa, ale i Magistrátu hl. Města Prahy za podporu našich akcí a našeho záměru vůbec.