Spolek BEZNOT

…nabízíme lekce také dětem z dětských domovů a pěstounských rodin…

Dalším cílem našeho spolku je získat prostředky a poskytnout zdarma výuku sborového zpěvu dětem, které by si ji ve své životní situaci nemohly dovolit.

Máme velkou radost, že naši aktivitu v minulosti podpořil Nadační fond AVAST. Vážíme si toho o to více, že jsme byli vybráni z více než stovky sociálně prospěšných projektů. Dále pak děkujeme za podporu Magistrátu hlavního města Prahy a společnosti Kytary.cz.

Výukou sborového zpěvu Beznot z.s. integruje děti ze znevýhodněného sociálního prostředí do prostředí dětí z běžných rodin. Děti z dětských domovů a pěstounských rodin jsou promíchány s dětmi z normálních rodin, a to během pravidelných zkoušek sboru a koncerů. Sbližujeme tedy dvě oddělené skupiny. Vedle společné zkušenosti hudebního vzdělávání a zpívání koncertů, několikrát i s rockovou kapelou, zažijí děti z domovů a pěstounských rodin pozornost a ocenění ostatních. Děti z běžných rodin zase mají možnost pochopit situaci dětí z domovů. Získají pozitivní zkušenost a vzájemné přátelství. Zabraňujeme stigmatizaci sociálně znevýhodněných a podporujeme uvědomění si hodnoty rodiny.

Beznot z.s. velice děkuje za finanční podporu těmto dárcům:

Nadační fond AVAST

Arwa Salmanová

JUDr.Martin Foukal

kytary_logo

Kontaktní a identifikační data:

Beznot z.s.
registrace 10.7.2014 do spolkového rejstříku u Městského soudu v Praze L 61058-RD5/MSPH
Sídlo: Na Bělidle 64/3, Praha 5 – Smíchov, 150 00
IČ:031 88 833 číslo účtu: 107-8264230287/0100 

beznot.sbor@gmail.com

www.beznot.com

Výroční zprávy:

2014/2015

2015/2016

 2016/2017

2017/2018

2018/2019

2019/2020

2020/2021

2021/2022

2022/2023

2023/2024