S radostí vám oznamujeme, že po dlouhé době opět obnovujeme činnost. Moc se na vás těšíme.

Rozhodli jsme se školné rozdělit do čtvrtletí tak, abychom případně ušlé hodiny kvůli epidemiologickým důvodům, mohli snadněji kompenzovat. Děkujeme tedy za pochopení.